Terms and Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ


"ХЕНДИ-ТЕЛ" ЕООД /наричано по-долу за краткост „Търговеца”/ е дружество, регистрирано в ТР при АВп към МП на Република България с ЕИК 130547955, със седалище в гр. София и адрес на управление в гр. София, п.к. 1799, р-н „Младост 2”, бул. „Андрей Ляпчев” № 54. Подаването на жалби, оплаквания и рекламации към Търговеца се извършва на адреса му на управление, посочен в предходното изречение, на e-mail : office@handybg.com или във всеки един от търговските обекти на Търговеца на територията на РБългария.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ) уреждат взаимоотношенията между “ХЕНДИ-ТЕЛ” ЕООД (наричано по-долу ХЕНДИ и/или Търговеца), от една страна, и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн handy.bg (наричан за краткост Сайта), от друга страна, както и отношенията със същите при използването на информационните и търговски услуги, предлагани от “ХЕНДИ-ТЕЛ” ЕООД (наричани за краткост Услуги), включително с ползващите онлайн магазина на Търговеца.

Тези ОУ обвързват всички потребители, които ползват сайта www.handy.bg. С натискане /кликване/ върху линка към настоящите ОУ се счита, че потребителят е запознат с Общите условия за ползване на Сайта, приема ги и се задължава да ги спазва, както и че се съгласява с условията за използване на електронния магазин на Търговеца.

 


1. Условия за използване на Сайтa:


Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят във вида, в който са публикувани, както и факта, че ХЕНДИ не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за неналични продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на и/или поради използване (или невъзможност за използване, технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че вследствие използването на Сайта или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди. Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа на Търговеца, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line магазина. Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които ХЕНДИ се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него електронен адрес и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на Потребителя.

 

 


2. Регистрация на потребителя:


2.1. Регистрация. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина на ХЕНДИ в сайта www.handy.bg. Процедурата по регистрация на сайта е доброволна и безплатна, като сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да следвате стъпките, посочени в секция Регистрация, намираща се в горния десен ъгъл на сайта www.handy.bg. При успешно приключване на регистрацията, ползвателят получава потвърждение на своя e-mail адрес и линк за активиране на акаунта. За целите на използване на сайта www.handy.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че при попълване на регистрационната форма ще предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, в т.ч. и посочените в същата лични данни. При предоставена от потребителя невярна, неточна, неактуална или непълна информация, ХЕНДИ има право да закрие и/или изтрие тази информация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги на Сайта. Във връзка с предходното изречение ХЕНДИ не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя такава информация при регистрацията му.
С извършване на регистрация на сайта www.handy.bg и попълване на валиден електронен адрес, Потребителите се съгласяват да получават регулярен информационен бюлетин, разпространяван от ХЕНДИ по електронен път, чрез e-mail адреса, който са посочили при регистрацията си. Информационният бюлетин е част от електронния магазин, разработен е за удобство на клиентите на Търговеца и се разпространява безплатно. Същият съдържа информация за най–новите промоционални оферти и изгодни предложения на Търговеца. Потребителят може да се откаже от абонамента за получаване на бюлетина по всяко време, като натисне бутона “За да прекратите получаването на бюлетина, моля кликнете тук”, който се намира в долната част на бюлетина.

2.2. Информация за стоки. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, в т.ч. и не само : технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя/вносителя на съответната стока, като ХЕНДИ не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение на стоката, както и при печатни грешки.

2.3. Цени на стоките. Всички представени в сайта цени на предлаганите от Търговеца стоки са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като ХЕНДИ си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която се предоставя на Потребителя допълнително и отделно от крайната продажна цена на стоката.

2.4. Поръчки. Поръчки от електронния магазин на Търговеца могат да правят само регистрирани потребители, приели настоящите Общи условия. За да разберете как да поръчате стока от електронния ни магазин, натиснете бутоните „Полезно” в горната част на страницата или "Как да поръчам" в долната част на страницата на Сайта.

2.5. Плащане. За да разберете как може да платите стока, поръчана от електронния ни магазин, натиснете бутоните „Полезно” в горната част на страницата или"Покупка с банкова карта" и "Други начини на плащане" в долната част на страницата на Сайта. Потвърждението на поръчка и съгласието на потребителя с цената на избраната от него стока и поетото от него задължение за плащане на цената и начина на доставка се правят чрез натискане на бутона ”Поръчай” в стъпка „3 Потвърждение” на направената поръчка.

 

 


3. Договор:
Договорът за продажба от разстояние между ХЕНДИ и ползвателя се счита за сключен от момента на приемането на настоящите Общи условия и натискане на бутона Поръчай” в стъпка „3 Потвърждение” на направената поръчка от страна на потребителя и потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ХЕНДИ.


3.1. Договор за закупуване на устройство в пакет с абонамент за услуга на „Мобилтел“ ЕАД:

Преди закупуване на устройство в пакет с абонамент за Услуга на „Мобилтел“ ЕАД потребителят подлежи на кредитна оценка. В тази връзка с приемането на тези ОУ потребителят декларира, че:
а. Предоставената от него информация е пълна и вярна;
б. Е уведомен, че предоставените от него лични и други данни ще послужат за извършване на кредитна оценка във връзка със закупуване на устройство в пакет с абонамент за услуга на „Мобилтел“ ЕАД и е съгласен тези данни да бъдат обработвани от „Мобилтел“ ЕАД с цел :
- изготвяне на първоначална и текуща кредитна оценка и преценка на възможността за покупка в брой на устройство и/или сключване на договор за електронна съобщителна услуга;
- преценка на събираемостта на вземанията по такива договори;
- изготвяне на потребителски профил;
- да бъдат предоставени от „Мобилтел“ ЕАД на трето лице (администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) или обработващ) и да бъдат обработвани от него за целите, посочени в предходната точка, като в т.ч. да прави справки в Националният осигурителен институт и да получава намиращите се в тази информационна система данни, които са лични по смисъла на ЗЗЛД;
в. Е уведомен, че в зависимост от кредитната оценка „Мобилтел“ ЕАД има право да откаже сключването на Договор за Услуга и/или продажба в брой на Устройство.

 

 

4. Онлайн покупка на изплащане:
Всеки потребител, който желае да закупи чрез онлайн магазина на Търговеца стока/и на изплащане, следва да кандидатства пред съответната финансова институция/банка за отпускане на потребителски кредит. Потребителят може да се запознае с информация за месечните вноски и стойността на продукта с оскъпяването на интернет страницата на Търговеца www.handy.bg, посредством кликване върху бутона "Купи на изплащане", който се намира на страницата на продукта и в Кошницата. Поръчката се изготвя, като избраните стоки се добавят в Кошницата чрез натискане на бутона Купи на изплащане от продуктовата страница на всеки отделен артикул, след което се следва предвидената там процедура.
Конкретните условия за кандидатстване и отпускане на кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. Относно кредитирането, включително, но не само кандидатстването за отпускане на кредит, освен настоящите ОУ се прилагат и условията за кредитиране, включително, но не само кандидатстване за отпускане на кредит, едностранно определени от финансовата институция, отпускаща кредита.
Ползвателят се уведомява по телефона от финансовата институция в случай, че се налага промяна на броя вноски, различен от желания брой, посочен от ползвателя. ХЕНДИ не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказа за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в предприемането на действия по принудително изпълнение и др.

 

 

5. Срокове и доставка:


5.1. Доставка на закупени на изплащане чрез онлайн магазина стоки:
Към доставка на закупени на изплащане чрез онлайн магазина стока/и се преминава, след като ХЕНДИ получи подписани от ползвателя на хартиен носител договор за потребителски кредит с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка, искане-декларация за потребителски кредит, полица за застраховка „Живот и Недоброволна загуба на работа” (ако ползвателят е избрал да сключи такава), ксерокопие на личната карта на ползвателя и др. Срокът за доставка на документите е 3 (три) работни дни и започва да тече от момента, в който ХЕНДИ получи уведомление, че ползвателят е одобрен от финансовата институция за покупка на стока/и на изплащане, а срокът за доставка на стоката е 3 (три) работни дни, считано от деня на получаване от ХЕНДИ на подписаните от ползвателя на хартиен носител документи. В деня на получаване на подписаните от ползвателя на хартиен носител документи Търговецът уведомява клиента законкретната дата на доставка на поръчаната от него стока.

5.2. Доставка на закупени чрез онлайн магазина с наложен платеж или банкова карта стоки:
Към доставка на закупени чрез онлайн магазина с наложен платеж или банкова карта стоки се преминава, след като клиентът приеме настоящите Общи условия, избере начин на плащане и потвърди поръчката с натискане на бутона „Поръчай” в стъпка „3 Потвърждение” на направената поръчка. Срокът за доставка настоката е 3 (три) работни дни, считано от потвърждаване на поръчката от клиента по начина, описан в предходното изречение, като след получаване на поръчката Търговецът уведомява клиента за конкретната дата на доставка.

За всички стоки, независимо от начина на плащане на цената им:
Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и адрес за доставка - служебен или настоящ адрес), посочени от клиента при попълване на поръчката.
Получаването на документите и/или на стоката/ите се извършва лично от лицето, одобрено за покупка на изплащане, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност и положи подпис върху копието на фактурата, удостоверяваща приемо-предаването на стоката/ите.
ХЕНДИ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.
Стоките се доставят на поръчалите ги лица чрез куриерска фирма до посочен от клиента адрес или до офис на куриерската фирма. Разходите по доставката на стоки/поръчки на стойност под 50 лв. са за сметка на клиента и са посочени непосредствено под цената на стоката. Разходите по доставката на стоки над 50 лв. са безплатни за потребителя. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва : 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на ХЕНДИ и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето, извършващо доставката, оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение /което не е по вина на ХЕНДИ и/или куриера/, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, ХЕНДИ задържа всички заплатени предварително от купувача суми /ако има такива/. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме поръчана от него по надлежния ред пратка.

 

 

6. Отказ от сключен договор от разстояние, разходи по връщане на стоката, възстановяване на заплатената цена за стоката, права и задължения на страните:

6.1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, и без да дължи обезщетение или неустойка в 14 /четиринадесетдневен/ срок, считано от датата на доставката, като върне на Търговеца поръчаната стока в добър търговски вид.
За да упражни потребителят правото си на отказ, трябва да уведоми Търговеца (като посочи своето име, точен адрес, телефонен номер, електронен адрес, марката и модела на закупената стока, от която се отказва, цената на стоката) за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (писмо, изпратено по пощата или електронна поща). За целта потребителят може да използва приложения към настоящите Общи условия Стандартен формуляр за отказ /бланка на който е публикувана и в секция „Полезна информация” в долната дясна част на заглавната страница на сайта/, като попълни и подаде същия или друго недвусмислено заявление за отказ с писмо до адреса на управление на Търговеца, посочен в началото на настоящите ОУ, на електронен адрес eshop@handybg.com или на уебсайта на Търговеца (www.handy.bg). Ако потребителят се възползва от възможността си за отказ от договора от разстояние, Търговецът е длъжен да му изпрати на траен носител (с писмо или по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спази потребителят срока за отказ от договора, е достатъчно същият да изпрати по начина, посочен по-горе, недвусмисленото си съобщение до Търговеца относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

6.2. Действие на отказа. Ако потребителят се откаже от договора за продажба от разстояние, Търговецът му възстановява всички плащания, които е получил от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Търговеца), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която е информиран от потребителя за решението му за отказ от договора за продажба. Търговецът ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят изрично не се е съгласил с друг начин на възстановяване на сумите; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за потребителя.

При упражняване на правото на отказ от договора от разстояние всички разходи по връщане на стоката/ите са за сметка на потребителя. Куриерските разходи се очаква да не надвишат приблизително 20 лв.
При упражняване на правото си на отказ от договора от разстояние по реда, посочен по-горе, потребителят трябва да изпрати или предаде стоката/ите обратно на Търговеца /на адреса му на управление, посочен в началото на тези ОУ/ без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

Състоянието на връщаната от потребителя стока трябва да отговаря на нормалното такова за изпробването и, за да се установи естеството, характеристиките и доброто и функциониране в съответствие с договора за продажба. Стоката, предмет на договора за продажба от разстояние, която потребителят се задължава да върне на Търговеца при условията на настоящият Раздел и ЗЗП, трябва да бъде в добър търговски вид, без външни и/или вътрешни ожулвания, драскотини или други наранявания, поставена в оригиналната търговска опаковка, в която е получена от Търговеца, да не е нарушена цялостта на поставени от ХЕНДИ и/или производителя/вносителя защитни стикери, в т.ч. стоката да не е ползвана и да отговаря на предвиденото в договора за продажба предназначение. Стоката трябва да бъде придружена от предоставените от Търговеца гаранционна карта (оригинал), оригиналните копия на фактура и касов бон (за физически лица) или копия на фактура и касов бон (за юридически лица).

Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоката/ите обратно или докато потребителят не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.
До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ХЕНДИ, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
Казаното в настоящите ОУ в раздела “Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена за стоката” се прилага изцяло и в случаите, в които договорът от разстояние има за предмет онлайн покупка на изплащане (с потребителски кредит), с тази разлика, че в последния случай, потребителят задължително следва да уведоми освен Търговеца и съответната банка или финансова институция, кредитирала онлайн покупката, предмет на отказа. В случаите по предходното изречение се прилагат и разпоредбите на Глава Х от ЗПКр.

 

 

7. Преглед на стоката. Рекламации.
При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката и/или Търговеца. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби и рекламации : гр. София, п.к. 1799, ж.к. „Младост 2”, бул. „Андрей Ляпчев” № 54, „ХЕНДИ-ТЕЛ” ЕООД, телефон : 02/ 464 70 94, e-mail : office@handybg.com или във всеки един от търговските обекти на ХЕНДИ на територията на РБългария.

 

 

8. Защита на личните данни.
Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на ХЕНДИ при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в същите. В случай, че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, вследствие на което ХЕНДИ изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, ХЕНДИ не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя. „ХЕНДИ-ТЕЛ” ЕООД е регистрирано на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за защита на личните данни като Администратор на лични данни, съгласно издадено от Председателя на Комисията Удостоверение № 0000499/09.07.2009 г.
С приемането на настоящите ОУ ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ХЕНДИ и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само : дружества, извършващи куриерски услуги, банки, кредитни институции и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана от Сайтовете стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит : във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на ХЕНДИ, участие в игри, промоции и кампании, организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ХЕНДИ, както и целите на обработката и използването. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане, ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между ХЕНДИ и съответната банка или кредитна институция, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно банката или кредитна институция, която му е отпуснала кредит.
ХЕНДИ си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите ОУ.

  


9. Авторски права и ограничения свързани с тях
ХЕНДИ предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта, само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на ХЕНДИ или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на Сайта, да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в Сайта материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права (ЗАПСП).
ХЕНДИ си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията между ХЕНДИ и лицето, публикуващо информацията.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, ХЕНДИ не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
Всички предоставени от ХЕНДИ стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно ЗАПСП, се предоставят на Потребителите в оригиналния си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на ХЕНДИ и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
Предоставените препратки на Сайта на ХЕНДИ към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от ХЕНДИ и по отношение на използването на препратката извън Сайта на ХЕНДИ настоящите ОУ не се прилагат.
ХЕНДИ не контролира горепосочените сайтове, които не са негова собственост, и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи условия ХЕНДИ информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и ХЕНДИ не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

  


10. Гаранционно обслужване.
Всички продукти, които се предлагат на електронния сайт на ХЕНДИ, са нови (освен, ако изрично не е посочено друго) и са доставени от официални вносители и представители.


• На всяка стока е указан срокът на гаранцията. Потребителят може да упражни правото си по Раздел ІІ от Глава пета от ЗЗП в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Независимо от търговската гаранция Търговецът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба в срока на законовата гаранция;
• Гаранцията не се отнася за акумулаторната батерия и аксесоарите към телефона, в това число: панели, зарядно устройство, мултимедийна карта, hands-free слушалки, кабел за пренос на данни и т.н.;
• ХЕНДИ не носи отговорност за пропуски на производителя в софтуерната версия на стоките, но при възможност те ще бъдат отстранени при условията на гаранцията;
• Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя;
• Гаранцията е поименна!При препродажба на стоката гаранцията е невалидна!;
• Условия, при които не се признава гаранцията са :
- липса на гаранционни документи (гаранционна карта, платежен документ) или невалидност на тези документи, а именно : несъвпадение, поправки, нечетливост или липса на IMEI номер на телефона, на данните на клиента и други;
- всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка и софтуерна интервенция от неупълномощени лица;
- зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя;
Използваните стоки, закупени от Сайта на ХЕНДИ, които дадат дефект, подлежат на гаранционно обслужване, ако са в гаранционен срок.
Гаранционната карта и платежния документ следва да се пази от купувача до изтичане на гаранционния срок и да се представя при необходимост от извършване на гаранционен ремонт.
Ремонтът се извършва в оторизираните от вносителите на съответната стока сервизни центрове. Безплатно и в най-кратък възможен срок се отстраняват всички повреди, възникнали през гаранционния срок. Изключение са случаите, в които тези повреди са предизвикани от неспазване на правилата за транспорт, съхранение и инсталация и/или са в резултат от неправилна работа с устройството, в които случаи стоката не подлежи на гаранционно обслужване, а издадената пре закупуването и гаранционна карта се анулира. Отстраняването на повредите по предходното изречение се заплаща от клиента!
Привеждането на потребителската стока в съотвествие с договора за продажба се извършва от Търговеца в рамките на един месец, считано от предявяване на рекламацията от потребителя.
При постъпване на стока за гаранционно обслужване вследствие на предявена от клиент рекламация, ХЕНДИ не предоставя на клиента оборотна стока, сходна или идентична с рекламираната, за срока на гаранционното обслужване.
Рекламираната стока може да бъде оставена за ремонт във всеки един от търговските обекти на ХЕНДИ на територията на РБългария или изпратена до централния офис на Търговеца на адрес : гр. София, п.к. 1799, р-н „Младост 2”, бул. „Андрей Ляпчев” No 54, като привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя.

  


11. Оказион.
Поместените стоки в секция Оказион са нови или демонстрационни. На страницата на всеки отделен продукт е посочено неговото състояние към момента на продажбата, т.е. дали е нов или демонстрационен. Демонстрационните артикули са използвани като мостри по време на рекламни кампании или са били изложени на витрините на търговски обекти и съответно са преоценени и с намален срок на гаранционно обслужване. При обявените за продажба на по-ниска цена демонстрационни артикули е възможно да има липса на съответствие в сравнение с нови стоки на редовна цена, като с приемането на тези ОУ и извършването на покупката потребителят декларира и се съгласява, че е наясно с несъответствието и приема да ползва стоката с него. Търговската гаранция на всеки отделен артикул от секция Оказион е посочена на продуктовата му страница и съответства на състоянието му.

  


12. Други.
Цялата информация, представена на Сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени, местонахождение на стоките и др., е валидна единствено и само към момента на предствянето й, като ХЕНДИ си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на Сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на ХЕНДИ преди извършването и поръчки. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от ХЕНДИ потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на ХЕНДИ за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра, или от неовластено лице. Достъпът до ресурсите на Сайта за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на Сайта, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите ОУ и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния български съд.

ХЕНДИ администрира Сайта и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. ХЕНДИ декларира, че материалите или услугите, посочени в Сайта, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на ХЕНДИ на формата за въпроси и запитвания, на е-mail: eshop@handybg.com, Skype: HandyEshop или чрез сътрудник от отдел On-line на телефони (02) 464 70 94, 0885 664 568, в рамките на работното време от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

При използване на Сайта на ХЕНДИ Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство относно търговията на стоки и услуги.